AVÍS LEGAL

Toni Oliva és una persona dedicada a la realització d’obres fotogràfiques. Mitjançant aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest portal (d’ara endavant web) accessible a l’adreça d’internet www.tonioliva.com, i els usuaris de la web (d’ara endavant usuaris).

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre Toni Oliva i els usuaris, Toni Oliva garanteix mitjançant aquest avís, la privadesa dels serveis online d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Toni Oliva les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per Toni Oliva en el seu web.
Els usuaris consenten el tractament d’aquestes dades personals per Toni Oliva en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Toni Oliva garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria)

Totes les imatges i continguts que inclouen aquesta web són propietat de Toni Oliva Gaudens exceptuant els possibles enllaços a pàgines externes que no tinguin relacío amb aquesta web. Queda prohibit qualsevol emmagatzematge i/o distribució sense l’autorització dels continguts d’aquesta web.

Pot consultar la política de cookies de la web fent clic aquí.